Napraten

'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft'. - Lucas 2:14 -

Hartelijk dank voor jouw komst naar de kerstnachtdienst. Wanneer je graag eens na wil praten dat kan dat. Stuur een mail naar dominee Kees de Jong: cenacdejong1@gmail.com.